kep

Jegyzőkönyv

az ASE 2016. február 05-i közgyűléséről.

A közgyűlés helye: Bp. XIII. Dagály u. 11. 2. emelet – 17-órától.

 

Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, úgy az Alapszabályunk 4.1. pontjában megfogalmazottak alapján azt 18 órára ismételten összehívjuk, ebben az esetben az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban a közgyűlés határozatképes. A szavazásra jogosult aktív (rendes) tagok (26 fő): Mivel az eredetileg meghirdetett időpontban 5 fő volt jelen, a közgyűlést egy órával későbbre halasztottuk. 17 órai kezdéssel az alábbiak szerinti létszámmal hoztuk meg döntéseinket:

nevsor

 

  1. 1.     Aktív tagok visszalépése, szakosztályok 

Az MRSz alapszabályából fakadó diszkriminációs szabály („a tagegyesületek minden rendes tagjuk után kötelesek befizetni az MRSz tagdíjat” – a jelenlegi elnök értelmezése szerint a nem repülók után is), illetve más egyesületbe való átlépés miatt lemondtak az aktív tagságról: Vámos Gabriella, Jakab Sándor, Torkos Tamás.

A közgyűlés az alapszabályban meghatározott szakosztályi létszám el nem érése miatt megszüntette az Aunair és a Delta siklóernyős szakosztályait.

2016-ban az egyesületünkben az alábbi szakosztályokban folyik a szakmai munka (11 siklóernyős, 3 UL és 1 sárkányos):

szako

  1. 2.     Beszámoló a 2015-ös tevékenységünkről

 

Az aktuális pénzügyi beszámoló a www.amatorse.hu honlapunkon megtalálható. A könyvelő által elkészített jelentést a tagoknak Email útján a közgyűlés előtt megküldtük.

Az egyesület létszámhelyzete: 2015-ben 17 szakosztályban 335 tagunk volt. Az előző évhez képest ez nem csökkenés, hiszen a CB szakosztály önálló klubbá vált, az ő létszámukat levonva az előző év összehasonlító adata 332 fő.

Az MRSz-be a HFFA tagságunk miatt nem csak az MRSz alapszabály alapján egyesületünk számára kötelező 29 tag után, hanem valamennyi önálló repülésre jogosult tag után fizettünk tagdíjat. Ez 2015-ben 314 fő volt (a be nem fizetők nem pilóták, vagy más egyesületben voltak MRSz tagok), ebből 269-en az MRSz Szabadrepülő Szakágán (HFFA) 45-en az MRSz Könnyűmotoros Szakágán (MKSSz) keresztül (ez 2.355.000.-Ft MRSz tagdíjfizetést jelentett). Az MRSz elnökség javaslatára a HFFA kilépett az MRSz-ből, így 2016-ra ez a kötelezettség a jövőben már nem terheli az egyesületet.

Az egyesületünk tagjai szakosztályaikban működhetnek, a szakosztályok az egyesületen belül abszolút autonóm módon tevékenykedhetnek..

Az ASE a közgyűlés döntésének megfelelően igyekezett kezelni az Óbuda starthelyet, a Fedémesi szakosztálya révén a Fedémesi oktatóparkot, támogatta sportrendezvények szervezését, mint például az ASE Enairgy szakosztály szervezésében rendezett siklóernyős XC nemzeti bajnokságot, a balatonfőkajári sárkányrepülő Sirály Kupát, és a Greda Open nemzetközi siklóernyős versenyt.

A közgyűlés döntésének megfelelően a vezetőség az egyesület versenyzői számára 2015-ös eredményességük alapján 2016-ban 40-40 ezer Ft-os támogatást nyújt azokra a versenyekre, amelyen az ASE versenyzőjeként vesznek részt.

Ezek a versenyzők: Takáts Pál (Pg XC rangsor 1. hely), Rácz Balázs  (Pg XC rangsor 2.hely), Falucskai Lóránt (Pg XC rangsor 7. hely), Vértes Balázs (Pg XC rangsor 8. hely), Juhász Kata (Pg XC női rangsor 3.hely), Strak Dávid (Pg ACC rangsor 3. hely), Kun Zoltán (UL Nemzeti Bajnok), Kopa László (UL Nemzeti Bajnok), Bertók Attila (Sárk. rangsor 1. hely), Ujhelyi Balázs (Sárk. rangsor 2.hely), Kovács Endre (sárk. rangsor 3.hely), Kis Attila (sárk. rangsor 4.hely).

Az Elő EB-re kijutáshoz támogattuk a sárkányrepülő válogatottat, amelynek teljes létszámát egyesületünk adja.

Hagyományainkhoz híven bázisunkon biztosítjuk a repülés elsajátításához szükséges tankönyvek, dokumentumok beszerzését. A siklóernyős tankönyvek év végére elfogytak, keresettségük miatt érdemes lenne új kiadásán gondolkodni. Jó az együttműködésünk a Dagály utcai tanterem használatáról a tulajdonossal a Heuréka alapítványi iskolával, és a tantermet továbbra is a képzések, gyűlések és a siklóernyő vizsgálatok számára biztosítani tudjuk.

Az ASE még mindig az MRSz elkötelezett tagja, a könnyűmotoros üzemeltetést az MKSSz-en keresztül, a szabad repülők repülésének biztosítását a HFFA-n keresztül végezzük. Sajnos az MRSz vezetése ebben az évben is kinyilvánította, hogy a tagdíjunkra ugyan igényt tart, de a véleményünket nem kívánja figyelembe venni. A közgyűlésre tett javaslatunkat az új vezetőség választására az elnökség törvénytelenül figyelmen kívül hagyta. Alapszabály módosító és ragdíj csökkentő javaslatunkat kérésünk ellenére sem tette a közgyűlésen megtárgyalandó pontok közé. Ezzel megítélésünk szerint a demokrácia alapvető követelményeit hágta át felelőtlenül, megítélésünk szerint az elnök egyeduralmának fenntartására.

Oktatási képzési tevékenységünk az MRSz engedélyei alapján történt, azonban az MRSz szakvezetése az UL-ekre vonatkozóan az engedélyek érvényességéről és kiterjesztéséről továbbra sem nem képes tiszta és áttekinthető képet adni.

Egyesületünk megalkotta a „Kutasi Ferenc” emlékszobát, amelyet az MRSz-szel együttműködve hoztunk létre, és tagjaink áldozatos munkájával rendeztünk be. A helyiség kulturált és esztétikus hátteret ad a képzések és a szakosztályok működéséhez.

Továbbra is zavaros a lajstromozásra nem kötelezettek jogszabályi környezete, a hazai megosztott nem lajstromos társadalom sajnos nyolc felé húz (a szabad repülő, a könnyűmotoros, az ejtőernyős és a modellező társadalom is mesterségesen megosztott). Taglétszámunk azonban ebben az évben ennek ellenére is növekedett.

Rácz Balázs szakosztályvezetőnk szervezte a siklóernyős XC Nemzeti Bajnokságot, amelyet a válogatott keret egy része élén a szövetségi kapitánnyal szabályosan bojkottált. Pedig a verseny Elő Európa bajnokság volt egyben… Az eddigieknél sokkalta nagyobb létszámmal megszerveztük a Sárkányrepülő Sirály Kupát Balatonfőkajáron. Végre sikerült megrendezni az előző évben elmaradt Greda Opent, a horvátországi siklóernyős távrepülő rendezvényünket. UL pilótáink eredményesen szerepeltek a Sirály Kupa könnyűmotoros találkozón, és élversenyzőink Magyar Bajnoki címet szereztek.

Honlapunk a www.amatorse.hu kevéssé látogatott, mert tagjainkat a szakosztály vezetők továbbra sem tájékoztatják kellően a feljelentkezés lehetőségéről. Szeretnénk, ha ezen a helyzeten szakosztályvezetőink változtatnának. 

 

  1. 3.     Tervek 2016-ra

 A közgyűlés az alábbi pénzügyi tervet fogadta el 2016-re.

Az ASE üzemeltetése alapvetően a 2015-ös évhez hasonlóan történjen. Az ASE tagdíj a 2016-ra 3000 Ft, a nyilvántartási díj befizetéseket szedjék be a szakosztályvezetők és továbbítsák az ASE bankszámlára.  MRSz tagdíj kötelező az aktív tagok számára, illetve a siklóernyős oktatók és az MRSz versenyzői licenszet igénylők számára (MRSz Alapszabálya alapján) 

Az ASE által támogatandó rendezvények: Siklóernyős FAI2 Liga verseny, Sárkányrepülő Sirály Kupa, Balatonfőkajár.

A közgyűlés 2016-ra a tavalyi versenyzői eredményességi támogatást azoknak javasolja, akik 2016-ra is az egyesületünk tagjai.

 

A 2016-os pénzügyi terv tételesen:

pterv

 A közgyűlés napirendje:

  1. Alapszabály módosítás a megváltozott civil törvénynek megfelelően
  2. Tisztségviselő választás

Az alapszabály tervezet elkészül: 2016. február 17-ig. Felelőse Tóth Zsuzsanna

Az első reakciókat várjuk egy héten belül, majd február végére a szükséges korrekciókkal a közgyűlésen elfogadásra javasolt verziót a honlapon megjelenítjük, illetve az aktív tagoknak Email útján megküldjük.