kep

Amatőr Siklórepülők

Egyesülete

Cím: 1138 Budapest, Dagály u. 11.

Levélcím: 1550 Budapest Pf. 171.

                                          Email: laszlo.kerekes55@gmail.com

                                                Telefon: +36 20 7779139

Jegyzőkönyv

 az ASE 2017. december 8-i közgyűléséről.

  A közgyűlés helye: Bp. XIII. Dagály u. 11. 2. emelet – 17-órától.

 

A közgyűlés a meghirdetett időben határozatképes, mert a 24 aktív tagból 17 órakor megjelent 5 fő + 8  megbízás, összesen 13 mandátum.

 

Név

Tisztség

Jelenlét

Bringye Viktória Elnök

megbízta Mónok Ervint

Kerekes László Ügyvezető, Sárkányos szakosztályvezető

jelen

Kun Zoltán Vezetőségi tag, UL Tököl szakosztályvezető

jelen

Bakos Erika Ellenőrző bizottsági tag, Óbuda szakosztályvezető

jelen

Magyar Bertalan Ellenőrző bizottsági tag

megbízta Kun Zoltánt

Tasnádi Kinga Ellenőrző bizottsági tag

megbízta Bakos Erikát

Csiga Sándor Fegyelmi bizottsági tag

távol

Jarosch Imre Fegyelmi bizottsági tag

jelen

Pándorfalvi Zoltán Fegyelmi bizottsági tag

jelen

Mrenkó Péter Brékó szakosztályvezető

távol

Rácz Balázs Enairgy szakosztályvezető

megbízta Kerekes Lászlót

Szöllösi László Interfly szakosztályvezető

jelen

Veres András UL Félegyháza szakosztályvezető

megbízta Kun Zoltánt

Zsédely László Fedémes szakosztályvezető

megbízta Kerekes Lászlót

Prosszer Mihály Pécs szakosztályvezető

távol

Falucskai Lóránt Fair Play szakosztályvezető

jelen

Szakály Lóránd UL Pécsi szakosztályvezető

megbízta Kun Zoltánt

Blaumann Attila Solaris szakosztályvezető

megbízta Bakos Erikát

Herkner Zsolt Pannon Sky szakosztályvezető

távol

Ambrózy Péter

megbízta Kerekes Lászlót

Auner Amadé

megbízta Kerekes Lászlót

Horváth Zoltán

távol

Kis Attila

megbízta Bakos Erikát

Ónódy Miklós

távol

 

Levezető elnök (jegyzőkönyv vezető):  Kerekes László ügyvezető.

 Napirend:

 1. Aktív tagok felvétele, visszalépése.

2. 2017. éves beszámoló

3. 2018-as tervek.

 

1. Aktív tagok felvétele, visszalépése

Május 19-én Tóth Zsuzsi eltávozott. Így aktív tagságunk létszáma 24-re csökkent.

Aktív tagi státuszra jelentkezett: Holló Attila, Nagy Balázs, Mónok Ervin. A közgyűlés nyílt egyhangú szavazással aktív tagnak őket felvette.

Új szakosztály megalakítását kérte a közgyűléstől: Holló Attila a Wingchair szakosztály működtetését kéri az ASE keretei között. Szakosztály vezető Ő lenne. A közgyűlés nyílt egyhangú szavazással a szakosztály megalakulása mellett döntött.

Szakosztályvezetőinket továbbra is kapacitáljuk, hogy ösztönözzék tagjaikat az egyesületi aktív tagságra annak érdekében, hogy egyesületünk mind kiterjedtebb és hatékonyabb tevékenységet tudjon folytatni a tagság érdekében.

 

2. 2017. évi beszámoló

A 2017-es évet az év pénzügyi tervének megvalósulása alapján tekintettük át. Az aktuális pénzügyi beszámoló a www.amatorse.hu honlapunkon megtalálható, illetve azt a tagoknak Email útján a közgyűlés előtt megküldtük. Az előző évben kitűzött célok részben teljesültek.

Az egyesület létszámhelyzete: 2017-ben 13 szakosztályban 342 tagunk volt. Az előző évhez képest ez 48 fős növekedést jelent. Az MRSz-be a HFFA tagságunk miatt nem csak az MRSz alapszabály alapján egyesületünk számára kötelező 25 tag után fizettünk, hanem a nem rendes tagjaink közül igényeik alapján további 42 főre is (67 MRSz tagdíj befizetés). Ez 2016-ban 13 fővel több volt. Az egyesületünk tagjai szakosztályaikban működhetnek, a szakosztályok az egyesületen belül abszolút autonóm módon tevékenykedhetnek..

Egyesületünktől a BSE közbenjárására elvették az Óbuda starthely kezelői teendőket, de a mi fedémesi siklóernyős szakosztályunk révén mi kezeljük a Fedémesi oktatóparkot. A máriahalmi és a csobánkai terület biztosításában a tulajdonoshoz eljuttatandó bérleti díj továbbítását is mi végezzük.

Az ASE által hagyományosan támogatott versenyek közül a zalaegerszegi PISE Kupa és a balatonfőkajári sárkányrepülő Sirály Kupa a kedvezőtlen időjárás és az EB időpontja miatt elmaradtak, de támogattuk az Auner Amadé által.szervezett Siklóernyős Liga versenyt.

A közgyűlés döntésének megfelelően a vezetőség az egyesület a sárkányrepülő és siklóernyős válogatottjai számára 2017-ben 521790 Ft támogatást nyújtott, illetve pályázatokkal további 1 millió 70 ezer Ft-ot juttatott. Ez a két támogatás összesen 1.591.790 Ft volt, több, mint amit az MRSz mint országos sportági szakszövetség adott (pedig a törvény ezt a szervezetet jelöli meg a válogatott kereteket kötelezően működtető szervezetként).

Versenyzőink szinte valamennyi kategóriában az élen végeztek, motoros sárkányosaink Kopa Laci és Kun Zoli révén EB ezüstérmet szereztek, Ujhelyi Balázs megnyerte az idei elő EB-t, siklóernyőseink közül az éves rangsor első 3 helyén Rácz Balázs, Falucski Lóránt és Vértes Balázs állnak.

Hagyományainkhoz híven bázisunkon biztosítjuk a repülés elsajátításához szükséges tankönyvek, dokumentumok beszerzését. Továbbra is jó az együttműködésünk a Dagály utcai tanterem használatáról a tulajdonossal a Heuréka alapítványi iskolával, és a tantermet továbbra is a képzések, gyűlések és a siklóernyő vizsgálatok számára biztosítani tudjuk.

Az ASE könnyűmotorosai üzemeltetését az MKSSz-en keresztül, a siklóernyőseink és sárkányosaink üzemeltetését a Szabad Repülők Szövetségében végezzük.

Egyesületünk folyamatosan karbantartja a „Kutasi Ferenc” emlékszobát, amelyet az MRSz-szel együttműködve hoztunk létre, és tagjaink áldozatos munkájával rendeztünk be. A helyiséget az évben átvette a Repüléstudományi Szakkönyvtár, továbbra is biztosítva számunkra a kulturált és esztétikus hátteret az ott elhelyezett relikviáknak.

Ebben az évben ismét november 5-én, megrendeztük a Magyar Sárkányrepülés Napját, de idén a HHH sárkányos hangárnál. A rendezvényre 21 sárkányos jött el. Jövőre szélesebb körben kell meghirdetnünk ezt a rendezvényt, mert ez a hazai sárkányrepülők egyetlen rendszeresen meghirdetett találkozója, ami a hagyományokról és a hazai sárkányozás múltjának felelevenítéséről szól.

A fenti beszámolót a közgyűlés nyílt egyhangú szavazással elfogadta.

 

3. 2018-as tervek.

2018-ra a 2017-es évhez hasonló programokat tervezünk.

Ezen felül sokak kérésére Tóth Zsuzsi emlékére célra-szálló versenyt rendezünk.

A Wingchair szakosztályunk rendezvényeit is támogatjuk a rendelkezésre álló anyagi és pályázati lehetőségek felhasználásával és egyesületünk pénzügyi és jogi kereteivel.

A programok és az egyesület működésének pénzügyi fedezetét és a költségeket a mellékelt pénzügyi terv alapján tervezzük. A támogatott rendezvények kiírásain szerepeljen egyesületünk neve, és kérjük a rendezvények költségvetésének bemutatását. A rendező a támogatott rendezvények díjkiosztó ünnepségén is említse meg egyesületünket, mint támogatót (a díjátadásra egyesületünk képviselőit hívja meg)

Tagdíj javaslat 2018-ra: a több program támogatása és a lehetőségek növelése céljából a közgyűlés 4000 Ft-os ASE tagdíjat szavazott meg, nyílt szavazással 5 tartózkodás és 15 mellette.

A terveket és a 2018-as pénzügyi tervet a közgyűlés nyílt egyhangú szavazással elfogadta.

 

kmf.

Melléklet:

2018-as pénzügyi terv