kep

Amatőr Siklórepülők Egyesülete

Cím: 1138 Budapest, Dagály u. 11.

Levélcím: 1550 Budapest Pf. 171.

Email: laszlo.kerekes55@gmail.com

Telefon: +36 20 7779139

Jegyzőkönyv

az ASE 2017. február 10-i közgyűléséről.

A közgyűlés helye: Bp. XIII. Dagály u. 11. 2. emelet – 16-órától.

A közgyűlés a meghirdetett időben nem volt határozatképes, mert a 25 aktív tagból megjelent 5 mandátum. Az eredetileg meghirdetett ülést a meghívóban jelzettek szerint egy órával később megismételtük. Ekkor az ülés létszámtól függetlenül határozatképes az alábbiak szerint 10 fő jelenlétével.:

Név

Tisztség

Jelenlét

Bringye Viktória Elnök

Távol

Kerekes László

Ügyvezető, Sárk.szako.vez.

jelen

Kun Zoltán

Vezetőségi tag, UL Tököl szako.vez.

jelen

Bakos Erika

Ellenőrző bizottsági tag

Távol

Magyar Bertalan Ellenőrző bizottsági tag

Távol

Tasnádi Kinga Ellenőrző bizottsági tag

jelen

Csiga Sándor Fegyelmi bizottsági tag

Jelen

Jarosch Imre

Fegyelmi bizottsági tag

Jelen

Pándorfalvi Zoltán

Fegyelmi bizottsági tag

Jelen

Mrenkó Péter Brékó szakosztályvezető

Távol

Rácz Balázs Enairgy szakosztályvezető

Távol

Szöllösi László Interfly szakosztályvezető

Távol

Tóth Zsuzsanna Óbuda szakosztályvezető

jelen

Veres András UL Félegyh szakosztályvezető

Távol

Zsédely László Fedémes szakosztályvezető

Távol

Prosszer Mihály Pécs szakosztályvezető

Távol

Falucskai Lóránt

Fair Play szakosztályvezető

Jelen

Szakály Lóránd

UL Pécsi szakosztályvezető

Távol

Blaumann Attila

Solaris szakosztályvezető

Távol

Herkner Zsolt

Pannon Sky szakosztályvezető

Távol

Ambrózy Péter

Távol

Auner Amadé

Távol

Horváth Zoltán

Jelen

Kis Attila

Jelen

Ónódy Miklós

Távol

 

Levezető elnök (jegyzőkönyv vezető):  Kerekes László ügyvezető.

 

Napirend:

1. Aktív tagok felvétele, visszalépése.

2. 2016. éves beszámoló

3. 2017-es tervek.

4. Alapszabály módosítás

 

1. Aktív tagok felvétele, visszalépése

 

A közgyűlés napjáig felvételt kérő tag nem jelentkezett. A Páva szakosztály vezetője bejelentette a szakosztály megszűnését. Az Aerománia szakosztály létszáma miatt megszűnt. Így 2017-re egyesületünk 13 szakosztállyal fog működni. A megszűnt szakosztályok vezetői továbbra is egyesületünk aktív tagjai maradnak.

Brékó siklóernyős szakosztály
Enairgy siklóernyős szakosztály
Fair Play siklóernyős szakosztály
Fedémes siklóernyős szakosztály
Interfly siklóernyős szakosztály
Óbuda siklóernyős szakosztály

Pannon Sky siklóernyős szakosztály

Pécs siklóernyős szakosztály

Solaris siklóernyős szakosztály

Félegyháza UL szakosztály
Pécsi UL szakosztály
Tököl UL szakosztály
Sárkányrepülő szakosztály

2. 2016. évi beszámoló.

A 2016-os évet az év pénzügyi tervének megvalósulása alapján tekintettük át. Az aktuális pénzügyi beszámoló a www.amatorse.hu honlapunkon megtalálható, illetve azt a tagoknak Email útján a közgyűlés előtt megküldtük.. Az előző évben kitűzött célok teljes mértékben teljesültek.

Az egyesület létszámhelyzete: 2016-ban 15 szakosztályban 292 tagunk volt. Az előző évhez képest ez csak minimális csökkenés, hiszen a Debreceni siklóernyős szakosztályunk az Aero Club Hajdúszoboszlóba ment át, a hajdúszoboszlói repülőtér kedvezményes használata miatt. Az ő létszámukat levonva az előző év összehasonlító adata 307 fő (15 fővel több 2015-ben)

Az MRSz-be a HFFA tagságunk miatt nem csak az MRSz alapszabály alapján egyesületünk számára kötelező 25 tag után, hanem a nem rendes tagjaink közül igényeik alapján további 55 főre is (80 MRSz tagdíj befizetés). Ez 2015-ben 314 fő volt, de mivel az MRSz közgyűlése ismét elvetette javaslatunkat arra vonatkozóan, hogy az alapszabályában a tagdíj fizetés ne csupán az egyesületek rendes tagjai, hanem valamennyi repüléssel foglalkozó tag után kötelező legyen, így más egyesületekhez hasonlóan éltünk a tagok számára biztosított döntési joggal (az egyesület rendes, azaz aktív tagjai kivételével tagjaink maguk dönthették el, kívánnak e MRSz licensszel rendelkezni).

Az egyesületünk tagjai szakosztályaikban működhetnek, a szakosztályok az egyesületen belül abszolút autonóm módon tevékenykedhetnek..

Az ASE a közgyűlés döntésének megfelelően igyekezett kezelni az Óbuda starthelyet, a Fedémesi szakosztálya révén a Fedémesi oktatóparkot. A fedémesi oktató park jelentős támogatást kapott egyik tagunktól, Lobmayer Ferenctől. A támogatás lehetővé tette, hogy a HFFA-SIRESz közös startalapból nem kellett a fedémesi kezdőparkra támogatási összeget felvenni. A támogatás felhasználásáról a tételes elszámolást a közgyűlésen bemutattuk.

Egyesületünk támogatta sportrendezvények szervezését, mint például a Sárkányrepülő Szakosztály szervezésében rendezett zalaegerszegi PISE Kupát és a balatonfőkajári sárkányrepülő Sirály Kupát, valamint az Auner Amadé által.szervezett Siklóernyős Liga versenyt. Sajnos a Liga verseny logóján egyesületünk támogatóként ennek ellenére nem szerepelt, és a Liga díjkiosztójára nemhogy meghívást, még értesítést sem kaptunk, pedig ezt a rendezvényt nagyobb összeggel támogattuk, mint a többit (100 ezer Ft-tal). A versenyek költségvetését – a Liga kivételével – egyesületünknek bemutattuk.

A közgyűlés döntésének megfelelően a vezetőség az egyesület versenyzői számára 2015-ös eredményességük alapján 2016-ban 40-40 ezer Ft-os támogatást nyújtott azokra a versenyekre, amelyen az ASE versenyzőjeként vettek részt.

Ezen túlmenően egyesületünk Európa bajnokságokon szereplő versenyzőit is támogatta a nevezési díj kiegészítésével, és a biztosítás kifizetésével. Ez a két támogatás összesen 1.126.444 Ft volt, több, mint amit az MRSz mint országos sportági szakszövetség adott (pedig a törvény ezt a szervezetet jelöli meg a válogatott kereteket kötelezően működtető szervezetként). Támogatott versenyzőink közül a sárkányrepülő válogatott keret (valamennyien az ASE tagjai) az Európa Bajnokságon csapatban ezüstérmet szerzett! A siklóernyős Európa Bajnokságon is egyesületünk adta a válogatott keret gerincét. Közülük Rácz Balázs és Falucskai Lóránd megosztva lettek a 2016-os év sportolói. Sárkányosoknál ezt a címet Ujhelyi Balázs szerezte meg.

Hagyományainkhoz híven bázisunkon biztosítjuk a repülés elsajátításához szükséges tankönyvek, dokumentumok beszerzését. A siklóernyős tankönyvek év végére elfogytak, keresettségük miatt tartalmában korszerűsítve új kiadását sokszorosítottuk. Az év végére ez is majdnem mind elfogyott (100-ból 7 db maradt). A tankönyveket annyiért adtuk, amennyibe a sokszorosítása egyesületünknek került. Továbbra is jó az együttműködésünk a Dagály utcai tanterem használatáról a tulajdonossal a Heuréka alapítványi iskolával, és a tantermet továbbra is a képzések, gyűlések és a siklóernyő vizsgálatok számára biztosítani tudjuk.

Az ASE még mindig az MRSz elkötelezett tagja, a könnyűmotorosaink üzemeltetését az MKSSz-en keresztül, a siklóernyőseink és sárkányosaink üzemeltetését a Szabad Repülők Szövetségében. 2016-ban a siklórepülők képzését az MRSz engedélye alapján végeztük, de 2017-re átállunk a HFFA egyszerűbb és szakmaibb képzési rendszerére (a HFFA 2016. május óta rendelkezik képzési engedéllyel is). Sajnos az MRSz vezetése ebben az évben is kinyilvánította, hogy a tagdíjunkra ugyan igényt tart, de a véleményünket nem kívánja figyelembe venni. Ugyan ügyvezetőnket a közgyűlés megválasztotta elnökségi tagnak, de a sok ígéret ellenére az MRSz-ben zajló folyamatok a mi repülősportunk vonatkozásában továbbra sem kedvezőek. Nincs párbeszéd a tagsággal, nincs érdekvédelem, az MRSz nem a tagsága igényei alapján működik.

Egyesületünk folyamatosan karbantartja a „Kutasi Ferenc” emlékszobát, amelyet az MRSz-szel együttműködve hoztunk létre, és tagjaink áldozatos munkájával rendeztünk be. A helyiség kulturált és esztétikus hátteret ad a képzések és a szakosztályok működéséhez.

A fenti beszámolót a közgyűlés nyílt egyhangú szavazással elfogadta.

3. 2017-es tervek.

2017-re a múlt évihez hasonló programokat tervezünk. A programok és az egyesület működésének pénzügyi fedezetét és a költségeket az alábbi pénzügyi terv alapján tervezzük. A támogatott rendezvények kiírásain szerepeljen egyesületünk neve, és kérjük a rendezvények költségvetésének bemutatását. A rendező a támogatott rendezvények díjkiosztó ünnepségén is említse meg egyesületünket, mint támogatót (a díjátadásra egyesületünk képviselőit hívja meg)

BEVÉTELEK

TERV 2017

Áthozat előző évről

454 375

Tagdíjak

4 500 000

startalap

300 000

sikle könyv, okt.ag-ok

200 000

sárk.tankönyv, oktatás

20 000

Sirály támogat

100 000

tanterem be

50 000

Fedémes támogatás

600 000

Sárk-sikle válker tám

0

banki kamat

0

Bevételek összesen:

6 224 375

KIADÁSOK  
székhely, utánfutó

150 000

Honlap

200 000

MRSz tagdíj

500 000

HFFA nyt

2 100 000

MKSSz nyt

1 000 000

könyvelés 2016

76 200

útiköltségek, rendezvények

88 175

starthelyek kezelése

470 000

tankönyv

200 000

bank, posta

40 000

eredm.tám.2017
Sikle Liga költség

100 000

Sirály költség

150 000

Fedémes támogatás

600 000

Sárk-sikle válker.tám

500 000

tanterem ki

50 000

Kiadások összesen:

6 224 375

maradvány:

0

A fenti költségvetést a közgyűlés nyílt egyhangú szavazással elfogadta.

4. Alapszabály módosítás

Egyesületünk közgyűlése a mellékelt alapszabály módosítást nyílt egyhangú szavazással elfogadta.

kmf.

Melléklet:

Jelenléti ív

Alapszabály 2017.