A közgyűlés helye: Bp. XIII. Dagály u. 11. 2. emelet – 16-órától.

Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, úgy az Alapszabályunk 4.1. pontjában megfogalmazottak alapján azt 17 órára ismételten összehívjuk, ebben az esetben az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban a közgyűlés határozatképes. A szavazásra jogosult aktív (rendes) tagok (27 fő): Mivel az eredetileg meghirdetett időpontban 2 fő volt jelen, a közgyűlést egy órával későbbre halasztottuk. 17 órai kezdéssel az alábbiak szerinti létszámmal hoztuk meg döntéseinket:

2

  1. Aktív tagok visszalépése, jelentkezése és felvétele

A Cloudbase szakosztályunk önálló egyesületté nőtte ki magát és Beliczay Koppány a szakosztályvezető kérésére a szakosztályt megszüntetjük, illetve Beliczay Koppány aktív tagi viszonyát is. Az év elején ASE CB-re kiváltott licenszek átigazolás útján történő megváltoztatásához a közgyűlés hozzájárul és ezeknek a tagoknak a 2015 évi ASE tagdíját visszafizetjük. Az összeget az új egyesület a Felhőalap SE számlájára átutaljuk.

A közgyűlés megszünteti az ASE Delta szakosztályát, mert létszáma 5 fő alácsökkent. A korábbi szakosztályvezető Ónódy Miklós aktív tagsági viszonyát a közgyűlés megtartotta, mert egyesületünk érdekében az elmúlt években mint a magyar célraszálló sport önzetlen társadalmi munkása és a Magyar Célraszálló Válogatott Keret szövetségi kapitánya igen sokat tett. MRSz tagdíját és HFFA tagdíját egyesületünk átvállalja,mert szeretnénk, ha MRSz funkciójában megmaradna.

Az Aerománia szakosztály működését 2015-re a közgyűlés elfogadja azzal a feltétellel, hogy az év végére a minimum 5 fős létszámnak teljesülnie kell. A szakosztályvezetőt Ambrózy Pétert a közgyűlés aktív tagnak felvette.

A Pannon Sky szakosztály működését 2015-re a közgyűlés elfogadja azzal a feltétellel, hogy az év végére a minimum 5 fős létszámnak teljesülnie kell. A szakosztályvezetőt Herkner Zsoltot a közgyűlés aktív tagnak felvette.

Pannónia Solaris szakosztály működését 2015-re a közgyűlés elfogadja. A szakosztályvezetőt Blaumann Attilát a közgyűlés aktív tagnak felvette.

A közgyűlés ezután megemlékezett Majoross Istvánról egyesületünk aktív tagjáról, aki 2014-ben elhunyt.

  1. 2.     Beszámoló a 2014-es tevékenységünkről

Az aktuális pénzügyi beszámoló a www.amatorse.hu honlapunkon megtalálható.

Az egyesület létszámhelyzete: 2014-ben 16 szakosztályban 426 tagunk volt. Az MRSz-be befizetett pilóta létszámunk: 402 pilóta fizetett be (a be nem fizetők nem pilóták, vagy más egyesületben MRSz tagok), ebből 363-an az MRSz Szabadrepülő Szakágán (HFFA) 39-en az MRSz Könnyűmotoros Szakágán (MKSSz) keresztül (ez 1.888.000.- Ft MRSz tagdíjfizetést jelentett). Az MRSz idióta szabályozása minket nem érint (tudniillik minden rendes egyesületi tagot január 31-ig be kell fizetni az MRSz-be, különben az egyesület kizárja magát a szövetségből) mert a nagy éves létszám ellenére rendes aktív tagjaink száma 27 fő. Mi ennél jóval több repüléssel foglalkozó tagunkat fizetjük be a diszkriminatív szabályalkalmazást folytató MRSz- be.

Az egyesületünk tagjai szakosztályaikban működhetnek, a szakosztályok az egyesületen belül abszolút autonóm módon tevékenykedhetnek. Három szakosztályt az alapszabályban foglaltak miatt meg kellett szüntetnünk, mert létszámuk 5 fő alá esett.

Az ASE a közgyűlés döntésének megfelelően igyekezett kezelni az Óbuda starthelyet, a Fedémesi szakosztálya révén a Fedémesi oktatóparkot, támogatta sportrendezvények szervezését, mint például a Pg Ligát, vagy a balatonfőkajári sárkányrepülő Sirály Kupát, és a Greda Open nemzetközi siklóernyős versenyt.

A közgyűlés döntésének megfelelően pályázatuk alapján támogattuk élversenyzőinket, 100-100 ezer forinttal Rácz Balázst, Juhász Katalint, Tasnádi Kingát és Kis Attilát. A támogatást valamennyien eredményeikkel hálálták meg, Rácz Balázs rangsor első, Juhász Katalin rekord repülő lett. Tasnádi Kinga a támogatást Fűrész Dórival és Tóth Anitával osztotta meg, felkészülésük eredményeként Dóri és Kinga 1. és 2. helyet hozott a Pg Ligán. Kis Attila a támogatással a rangsor 4. helyét biztosította magának, sajnos a támogatás kevés volt a VB-re. A világbajnokságra kiutazáshoz további 100 ezer Ft-tal támogattuk legeredményesebb versenyzőnket Rácz Balázst.

Oktatási tevékenységével egyesületünk évek óta nyílt pilóta tanfolyamot és továbbképzési lehetőséget nyújt hovatartozás nélkül a siklóernyős és sárkányos pilótáknak. Hagyományainkhoz híven bázisunkon biztosítjuk a repülés elsajátításához szükséges tankönyvek, dokumentumok beszerzését. A siklóernyős tankönyvek év végére elfogytak, keresettségük miatt érdemes lenne új kiadásán gondolkodni. Kedvező megállapodást kötöttünk az MRSz által könnyelműen eltékozolt Dagály utcai tanterem használatáról az új tulajdonossal a Heuréka alapítványi iskolával, és a tantermet továbbra is a képzések és a siklóernyő vizsgálatok számára biztosítani tudjuk.

Az ASE az MRSz elkötelezett tagja, a könnyűmotoros üzemeltetést az MKSSz-en keresztül, a szabad repülők repülésének biztosítását a HFFA-n keresztül végeztük. Sajnos ebben az évben az MRSz vezetése kinyilvánította, hogy a tagdíjunkra ugyan igényt tart, de a véleményünket nem kívánja figyelembe venni. Ezért a legközelebbi MRSz közgyűlésen mandátumunkkal élve új vezetés mellett kívánunk voksolni.

Szakmai tevékenységünk alapját a HFFA alkalmasság vizsgálati rendszere biztosította ebben az évben. Ugyanezt végre elmondhatjuk az MKSSz-ről is, hosszú idő után könnyűmötorosaink számára is biztosított ez a hatósági engedély.

Oktatási képzési tevékenységünk az MRSz engedélyei alapján történt, azonban az MRSz szakvezetése az UL-ekre vonatkozóan az engedélyek érvényességéről és kiterjesztéséről továbbra sem nem képes tiszta és áttekinthető képet adni.

Egyesületünk megalkotta a „Kutasi Ferenc” emlékszobát, amelyet az MRSz-szel együttműködve hoztunk létre, és tagjaink áldozatos munkájával rendeztünk be. Reméljük ezzel újabb hagyományt teremtettünk a repülés múltjának megőrzése érdekében. Büszkék lehetünk rá, nagyon szép lett.

Néhány szakosztályunk a képzését az egyesületen kívüli tanfolyamok szervezésével végezte. Ez nem csak jogosulatlanságokat eredményezett, de egyesületünknek ez nem érdeke. A jogszabályok szerint, aki képzésben vesz részt az repülő egyesület tagja kell legyen, mert az egyesület biztosítja a feltételeket a képzéshez, és nem a szakosztály önállóan. Ezért a múlt évben vezetőségünk lehetőséget biztosított úgynevezett induló tagdíj bevezetésére, de ezzel ebben az évben oktatóink nem éltek.

Továbbra is zavaros a lajstromozásra nem kötelezettek jogszabályi környezete, a hazai megosztott nem lajstromos társadalom sajnos nyolc felé húz (a szabad repülő, a könnyűmotoros, az ejtőernyős és a modellező társadalom is mesterségesen megosztott). Taglétszámunk azonban ebben az évben ennek ellenére nagyobb számot ért el, mint valaha.

Az eddigieknél sokkalta nagyobb létszámmal megszerveztük a Sárkányrepülő Sirály Kupát Balatonfőkajáron. Többszöri nekifutás ellenére elmaradt a Greda Open, a horvátországi siklóernyős távrepülő rendezvényünk. Beszálltunk a gödöllői és a fedémesi FAI 2-es célraszálló verseny rendezésébe. UL pilótáink eredményesen szerepeltek a Sirály Kupa könnyűmotoros találkozón, és élversenyzőink bejutottak a Matkó pusztán rendezett UL világbajnokságra is. Az ASE által támogatott Pg Liga honlapján minden támogató szerepel, csupán egyesületünk nem. Hivatalos értesítést a díjkiosztóról sem kaptunk, ami az adott támogatás fényében érthetetlen.

Honlapunk a www.amatorse.hu kevéssé látogatott, mert tagjainkat a szakosztály vezetők továbbra sem tájékoztatták kellően a feljelentkezés lehetőségéről. A hírlevélre olyanok is feljelentkeztek, akik nem tagjai egyesületünknek, míg a tagok nagy része nem, ezért ők az így terjesztett infókat nem kapják meg. Ebben az évben hírleveleink rendszeresebbek és tartalmasabbak, a honlapunk mellett továbbra is ez az alapvető egyesületi információs csatorna. Sajnos az évvégén honlapunk tárhely szolgáltatójának szerverét külső támadás érte, ezért hosszú ideig innen tájékozódni nem lehetett. Más tárhely szolgáltató után kell néznünk, mert úgy tűnik a honlap számára nyújtott szerver szolgáltatás nem megbízható.

  1. 3.     Tervek 2015-re

A közgyűlés az alábbi pénzügyi tervet fogadta el 2015-re.

Az ASE üzemeltetése alapvetően a 2014-es évhez hasonlóan történjen. Az ASE tagdíj a 2014-es évnek megfelelő, a nyilvántartási díj befizetéseket szedjék be a szakosztályvezetők és továbbítsák az ASE bankszámlára.

Az ASE által támogatandó rendezvények: Siklóernyős FAI2 verseny Horvátország, Sárkányrepülő Sirály Kupa, Balatonfőkajár.

A közgyűlés 2015-re a versenyzők eredményességi támogatását javasolja, ezzel kapcsolatban a vezetőség dolgozzon ki javaslatot.

A 2015-ös pénzügyi terv tételesen:

1