Az Amatőr Siklórepülő Egyesület

szakmai-etikai szabályzata

Az Amatőr Siklórepülő Egyesületet alapítói azzal a szándékkal vezérelve hozták létre, hogy a benne szövetkezett siklórepülők számára a meglévő lehetőségek megtartása mellett törekedjenek legális repülési lehetőségeik bővítésére, valamint a siklórepüléssel kapcsolatos szakmai és érdekvédelmi képviseletre, illetve tagjai tájékoztatásának biztosítására.

  1. 1.  Az Egyesület Alapszabályában rögzített célokkal összhangban tagjaitól megköveteli, hogy a repülésekkel kapcsolatos szabályokat, rendeleteket és törvényeket tiszteletben tartsák. Ezen túlmenően az Egyesület elvárja tagjaitól az etikus magatartást, amelynek alapja a repülőtársadalom összefogása, egymás tiszteletben tartása, mások érdekei ellen, vagy mások hátrányára végzett repülések, vagy repüléssel kapcsolatos tevékenységek kizárása.
  1. 2.  A szakmai és etikai szabályok gyakran elválaszthatatlanok egymástól. Ezért az üzemeltetési szabályok betartását fegyelmi és etikai követelményként kezeljük. Minden tagunk ismerje meg a hatályos Légiközlekedési Törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletet és miniszteri rendeletek rá vonatkozó tartalmát.
  1. 3.  Az egyesületünkben repülő tevékenységet folytatókkal kapcsolatos szabályok képzettségüktől függően jogosultságukra, felelősségükre és viselkedésükre vonatkoznak. Ezért tagjainktól megköveteljük, hogy ismerjék a rájuk vonatkozó képzési tematikákat és üzemeltetési előírásokat.

A NÖVENDÉKEK jogosult oktató irányítása mellett képzés alatt állnak, a szabályozás alapján a hatóság által jóváhagyott tematika alapján. A növendékek felelősek azért, hogy a képzési tervben meghatározott feladatokat oktatóik utasításai szerint végezzék, személyi okmányaikat (startkönyv, vagy növendék munkafüzet) előírás szerint vezessék, egészségileg a repülési feladatra alkalmasak legyenek, a képzést csak a nyilvántartásba bejelentett, azonosító jellel bíró, alkalmas légijárművel végezzék. Egyesületünk a növendékek felelősségét a törvényben meghatározottaktól árnyaltabban fogja fel és az egyesületünkhöz tartozó oktatóját teszi felelőssé növendékei szabálytalanságaiért, amennyiben a fentiektől eltérő szabályszegés állapítható meg.

A PILÓTÁK azok a személyek, akik képzettségük és gyakorlottságuk alapján alkalmasak önálló repüléseik megszervezésére és légijárművük önálló üzemeltetésére. Felelősek személyi okmányuk (startkönyv) előírás szerint vezetéséért, a repülési feladatra való alkalmasságukért és azért, hogy repülést csak a nyilvántartásba bejelentett, azonosító jellel bíró, alkalmas légijárművel végezzenek. Teljes felelősséggel tartoznak a repüléseik szabályosságáért és a környezetükben repülők szabálytalanságainak szóvá tételéért. Kötelesek a bajba jutott siklórepülő társaikat akár saját repüléseik megszakításával is segíteni, szélsőséges helyzetekben nekik segélyt, ha szükséges, elsősegélyt nyújtani.

Az OKTATÓK képzettségük és vizsgájuk alapján érvényes oktatói jogosítással rendelkeznek. Kötelességük növendékeiket a tematika útmutatásai alapján oktatni. Egyesületünkben az oktatók felelősséggel tartoznak növendékeik ismereteiért és jogszerű tevékenységéért. Felelősek az általuk adott jogosítások érvényességéért és a nyilvántartásba való bekerüléséért.

Az egyesület szakosztályaiban a SZAKMAI VEZETŐK felelősek az irányításuk alá tartozó növendékek és pilóták és siklószárnyaik üzemeltetésének biztonságos szervezéséért, tagjaik etikus magatartásra való neveléséért, a szakosztály  érdekeinek az egyesületi és az általános repülős érdekrendszerébe történő illesztéséért.

  1. 4.  Az egyesület a tagjai által üzemeltetett lajstromozásra nem kötelezett légijárművek felügyeletével is foglalkozik. A légijárművekre az alábbi szempontok szerint adunk ki nyilvántartási jelet.

A légijárművet az illetékes műszaki vezető a légiüzemeltetési utasítások alapján megvizsgálja és kategóriába sorolja.

Az üzemeltetője, vagy tulajdonosa rendelkezzen a légijármű kézikönyvével, ennek hiányában jóváhagyási dokumentációra hivatkozó okmánnyal, légijármű törzskönyvvel, és érvényes légialkalmassági kártyával, motoros légijármű esetében üzemi naplóval is.

A légijármű fenti okmányokba bejegyzett azonosító jele a szárnyon előírás szerint megtalálható legyen.

Ezeket a légijárműveket az egyesületen keresztül az MRSZ nyilvántartásába fel kell venni.

A légijármű üzemeltetői felelősek a légijármű kategóriára jellemző alkalmasságáért, és azért, hogy a légijármű vezetését csak olyan pilótának adhatják át, akik megfelelnek az ezen szakmai-etikai szabályzatban foglaltaknak, függetlenül attól, hogy tagjai-e az Egyesületnek, vagy nem.

  1. 5.  A repülési területek és a légtér használatának szabályai alapján az Egyesület tagjai alapvetően legális és engedélyezett területeket és légtereket kívánnak használni. A területek legális használata érdekében tiszteletben tartjuk a természet és környezetvédelmi érdekeket az egyetemes környezetvédelmi elvek alapján. Tiszteletben tartjuk továbbá a tulajdonosi jogot mind a start-, mind a leszállóhelyek tekintetében. Meggyőződésünk, hogy légijárműveinkkel a természetben kárt nem okozunk, így a szakmai szabályok teljesülése és a repülési területek gazdáival, illetve a környezetvédelem és a természetvédelem szervezeteivel kialakítandó jó kapcsolat érdekében pilótáink mindent elkövetnek, hogy a területek felmérésével bemutassák: a legcsekélyebb terhelést okozzuk a terület használata során.

Az esetlegesen okozott kárt meg kell téríteni. A terület tulajdonosának és a környezetvédelmi felelős szerv igényeinek a felszálló helyek használata során, amennyire az emberileg és etikailag lehetséges, meg kívánunk felelni.

A területek és a légtér használata során betartjuk a közlekedési szabályokat és az alábbi starthely és leszállóhely használati szabályokat.

Néhány intelem etikai felfogásunk bemutatására:

A starthelyek használata során, azért, hogy mindenki elférjen, senki se legyen a másik útjában és még egy kis figyelmességet is tanúsítsunk pilótatársaink iránt, tartsd be az alábbi elveket:

1. Ha az időjárás vagy a hely képzettségedet meghaladja, ne nyiss, ne teríts ki. Lehetőleg tájékozódj a többiek képzettségéről, köszönj, ha új vagy, mutatkozz be.

2. A starton más elé ne állj, a start lejtőjén ne nyiss, ne teríts a startvonal elé. Lehetőleg még a segítőket, vagy a nézőket is utasítsd olyan helyre, ahol nem akadályoznak.

3. Hagyj szabadon egy folyosót, a startra kimenni szándékozóknak. A távrepülőket részesítsd előnyben!

4. Startra csak becsatolt hevederrel, sisakban, működő magasságmérővel állj.

5. Hagyd szabadon a starthelyet, oda csak akkor lépj be, akkor teríts, ha azonnal (kb. két percen belül) indulsz. Ha megváltoztatod a döntésedet, lépj vissza és add át a helyed.

6. A starthelyre visszaszállással csak mások veszélyeztetése és a fára szállás kockázata nélkül, alkalmas időben, gyakorlott pilóta próbálkozhat!

7. Start előtt ellenőrizd, tiszta-e a légtér. Ne csak előre, felfelé is lásd szabad-e a pálya.

8. Start után a levegőben ne a starthely előtt manőverezz, ha a starthelyen bárki startra készül.

9. Tartsd be a lejtőszabályt és a légtérhasználat vonatkozó szabályait.

10. Ha a lejtő nem tart, időben indulj el, hogy biztonsággal elérd a kijelölt leszállót.

A leszállómező kultúrált és biztonságos használatának szabályai:

A leszállóhely az a terület, ahová biztonsággal behelyezkedhetsz és utána földet érhetsz.

Ennek egyik alapfeltétele, hogy a terület elég nagy és a többi leszállt pilóta szabadon hagyja arra a célra, hogy mások is odaszállhassanak. Tehát a kiválasztott területről még a levegőben fel kell tenni a kérdést:

Repülőtérre szállok, vagy alkalmi leszállóhelyet találtam?

Az alkalmi leszállóhely megközelítését úgy kell végezni, a szakmai szabályokon túl, hogy elképzelhető, hogy velem egy időben más is igénybe kívánja venni leszállás céljára a területet. A legveszélyesebb párosítás a siklóernyő-sárkány egyidejű behelyezkedése a különböző sebességek, és az eltérő siklópályák miatt.

A sárkány lehet, hogy messzebbről alacsonyabbról siklik be, vagy ő nem látja a siklóernyőt mert lejjebb van, vagy épp az ernyős nem látja őt, mert előtte siklik be. A zavarás elkerülésére mindig nézzünk alaposan körül, hátra is, mert a behelyezkedés pályája (jó esetben ez egy iskolakör) meglepő irányváltásokat tartogathat a mögöttünk végsikló légijármű vezetője számára.

Ha földet értél, gondolj arra, hogy épp mögötted érkezik a társad, ezért amilyen hamar lehet, ki kell vinned a felszerelésedet a leszállásra alkalmas területről.

„Hagyd szabadon a leszállót!”

Ez az elv érvényes minden helyzetben minden leszállt légijármű számára. Mozgatni azonban csak úgy szabad, ha meggyőződtél, hogy a mozgás keltette rotorokkal nem okozol kellemetlen turbulenciát a közvetlen utánad érkezőnek.

Nem választhatsz leszállóhelyül kezdőpályát, annak siklásra alkalmas szakaszát, művelt területet, kerteket, vagy beépített területet. Nem igazán nyerő választás a tó, a villanyvezetékekkel átszelt terület, vagy egy ipartelep sem. De meglepetést tud okozni az a szántó is, amelyet mező követ, a váltás gyakran dob ki kellemetlen rázást előidéző termiket, pont akkor, amikor lebegtetni készülsz. Az elfakadó termik megszívja a talajt, hirtelen megváltoztatja a légmozgás irányát és a jótékony szembeszél gonosz rotorrá változik.

Ha ismeretlen terepen szállsz le, például útvonalon, a leszállás helyén legyél udvarias és érdeklődj, leszállásoddal nem okoztál-e kárt valamiben. A gőgös, nagyképű pilótát sehol sem szeretik, és Te ott a repülés egyik diplomatája vagy, ha akarod, ha nem. Ha már a média nem teszi, legalább mi hagyjunk pozitív képet magunk mögött.

Repülőtéren a behelyezkedés vonalát a reptér szabályai és az aktuális légiforgalom határozzák meg. Tudod, hogy a mi méreteink mások. Más a behelyezkedő iskolakörünk, ha egyáltalán felépítünk ilyet. Tilos átrepülni a fel és leszállás vonalát, vagy előtte szállj le, vagy repülj át fölötte 300 méterrel (pont a reptér fölött nemigen zavarsz ott senkit, kivéve, ha szeles csörlőüzem van, de a starthely fölött akkor is biztonságos) és helyezkedj be a reptéri iskolakör belső részén. Ha beérkezés előtt nem egyeztetsz, könnyen a fejedre potyoghatnak az égből ejtőernyősök. Ezért a reptéri leszállást mindig körültekintően végezd, ha tervezed az odarepülést, előtte egyeztess!

Leszállás után először is köszönj, mutatkozz be, viselkedj szerényen és jó vendég módjára, mert a Te viselkedésed alapján fogják az egész sportot megítélni az ottani öreg pilóták. A pilótatársadalom közösség, Te is a tagja vagy annak a nagy családnak, amelynek testvérei bár néha távoliak, mégis ugyanazt teszik: megbabonázottan imádják a harmadik dimenziót. Mindig van közös témánk: a Repülés az.

Általában senkinek se légy útjában, akkor sok segítőre és társra találsz. Ha nincs szükséged rájuk, Ők sem fogadnak be maguk közé igazi pilótának. Pedig a leszállásra alkalmas területeink és a reptereink érdekében jó lenne együtt maradni.

Sok sikert a repüléseidhez, találkozzunk valahol, minél messzebb a felszállóhelytől, és beszélgessünk arról, milyen jó volt együtt a levegőben, ne arról, ki milyen tökkelütött volt, mert itt, meg ott zavart. Ebben segítsünk egymásnak itt, ott, mindenütt.

 

Az alapelvünk: repülni és repülni hagyni.