Kedves egyesületi tagjaink!

A mellékelt pénzügyi terv alapján javasoljuk egyesületünk 2016 évi működését.

A táblázatban szerepel az idei pénzügyi teljesítés külön oszlopban a még 2015-ös pénztervből fakadó 2015-re vonatkozó tételek. Az első sárga oszlop ezek alapján a tervezés 2016-ra A jobb oldali sárga oszlopban az átfutó összegek (MRSz tagdíj, HFFA nyilvántartás, MKSSz nyilvántartás) nélküli ASE költségvetés tervezet jobban mutatja, hogy a 900 ezer Ft tervezett tagdíjból 150 ezer Ft a székhelyre és az utánfutónk költségeire, 200 ezer Ft a két honlapunkra, 170 ezer Ft a starthelyeink működtetésére, 100 ezer Ft egy siklóernyős verseny támogatásra 50 ezer Ft egy sárkányos verseny támogatására van tervezve.valamint mintegy 220 ezer Ft könyvelőre, bankköltségre és utiköltség térítésre. A többi kiadás akkor teljesülhet, ha a bevételi oldal hozzá tartozó sorai bejönnek.

ptase

A fentiek alapján egyesületünk tagdíja 3000 Ft/fő 2016-ra.

Egyesületünk az MRSz tagja, az MRSz alapszabálya szerint csupán aktív (“rendes”) tagjaink után vagyunk kötelesek az MRSz tagdíjat befizetni, ezen felül, azoknak is, akik 2016-ra érvényes licensszel kívánnak rendelkezni, illetve az MRSz képző szervezetének oktatói. Az MRSz tagdíjról a januári MRSz közgyűlés fog dönteni (várhatóan 7500 Ft/év).

Tagjaink repülőeszközei üzemeltetését a HFFA-ban illetve az MKSSz-ben oldjuk meg. A HFFA díjak: személy regisztráció 3000 Ft/év, siklóernyő/sárkány egyszemélyes 3000 Ft (tandem 5000 Ft/év), a kötelező startalap 2000 Ft (a HFFA a SIRESz-szel ismét közös starthely bizottságot fog létrehozni)

Az MKSSz díjak a tavalyiak, de az MRSz tagdíjat itt is csak a versenyzőknek kell befizetni (és a szakosztályvezető aktív – azaz “rendes” – tagjainknak).

Az ASE éves közgyűlését 2016. február 5-re (péntek) 17 órára hívjuk össze a Bp. XIII. kerület Dagály utca 11-i székhelyünkön. A tervezett napirend:

1. 2015 évi beszámolók
2. 2016-os tervek
3. Alapszabály módosítás
4. Vezetőség választás

Jelenlegi alapszabályunk értelmében a közgyűlés határozatképtelenség esetén egy órával később ismét összehívható, ekkor már létszámtól függetlenül határozatképes..
Tekintettel a témák fontosságára azonban a határozatképesség elsőre is fontos, ezért aktív tagjainkat nyomatékkel kérjük a megjelenésre.

Boldog Új Évet kíván:
az ASE vezetősége