AZ AMATA?R SIKLA�REPA?LA?K EGYESA?LETA�NEK ALAPSZABA?LYA

(elfogadva az egyesA?let a 2008. november 15-i kA�zgyA�lA�sA�n)

A�1.1.A�A�A�A� Az egyesA?let neve:A� AmatA�r SiklA?repA?lA�k EgyesA?lete (ASE)

1.2.A�A�A�A� Az egyesA?let szA�khelye: 1138 Budapest DagA?ly utca 11. 2. em.

Az egyesA?let postacA�me: 1550 Budapest Pf. 171.

1.3.A�A�A�A� Az egyesA?let jogi szemA�ly.

 

A�A�2.A�A�A�A�A�A�A�A� Az egyesA?let cA�lja: Tagjai szA?mA?ra biztosA�tani a sA?rkA?nyrepA?lA�, siklA?ernyA�s A�s motoros kA�nnyA�repA?lA� szabadidA� A�s tA�megsport tevA�kenysA�ghez szA?ksA�ges feltA�teleket, valamint tevA�kenysA�gA�vel tA?mogatni a hazai lajstromozA?sra nem kA�telezett kA�nnyA�repA?lA� lA�gijA?rmA�vek A?zemeltetA�sA�nek szakmai feltA�teleit, A�rdekvA�delmA�t A�s megteremteni, illetve bA�vA�teni legA?lis repA?lA�seik lehetA�sA�gA�t.

2.1. A�A�A� Az egyesA?let cA�ljai A�rdekA�ben az alA?bbi tevA�kenysA�geket vA�gzi.

TA�megsport rendezvA�nyeket A�s talA?lkozA?kat szervez, reklA?mtevA�kenysA�get folytat. MunkA?jA?val tA?mogatja a repA?lA�si terA?letekkel kapcsolatos feladatok elvA�gzA�sA�t.

OrszA?gos siklA?repA?lA� informA?ciA?s rendszert mA�kA�dtet.

SiklA?repA?lA� szakmai tevA�kenysA�gA�t a lA�gijA?rmA�vek hatA?sA?gi nyilvA?ntartA?sba vA�tele, biztosA�tA?sa, a balesetek szakmai vizsgA?lata A�s a repA?lA�si terA?letek legalizA?lA?sa, valamint a pilA?tA?k kA�pzA�se terA�n koordinA?lja a Szabad RepA?lA�k SzA�vetsA�gA�vel, sporttevA�kenysA�gA�t pedig az MRSz siklA?repA?lA� tA?rsadalmi vezetA�sA�vel.

2.2.A�A�A�A� Az egyesA?let cA�ljai megvalA?sA�tA?sA?hoz elsA�dlegesen vA?llalkozA?si tevA�kenysA�get nem folytathat, tevA�kenysA�ge nonprofit jellegA�, gazdA?lkodA?sa a hazai siklA?repA?lA�s lehetA�sA�geinek A�s szA�nvonalA?nak emelA�se A�rdekA�ben tA�rtA�nik.

2.3.A�A�A�A� Az egyesA?let a Magyar RepA?lA� SzA�vetsA�g tagja. Az egyesA?letbe belA�pA� tagok bA?rmely MRSz klub, vagy kA�nnyA�repA?lA� szervezA�dA�s tagjai lehetnek, de egyA�ni dA�ntA�sA?k alapjA?n lehetnek sportolA?i az MRSz-nek ezen egyesA?leten keresztA?l is. Az egyesA?let az MRSz AlapszabA?lyA?t magA?ra nA�zve kA�telezA�nek fogadja el.

3.A�A�A�A�A�A�A�A� Az egyesA?let tagsA?ga: Az egyesA?let tagja az lehet, aki elA�zetesen nyilatkozik arrA?l, hogy az egyesA?let AlapszabA?lyA?t A�s Szakmai-etikai szabA?lyait elfogadja, jelentkezik az egyesA?letbe A�s kifizeti az A�ves egyesA?leti tagdA�jat. Az A�ves tagdA�jat egy A�sszegben kell befizetni, amelynek mA�rtA�kA�t az A�ves kA�zgyA�lA�s hatA?rozza meg.

3.1.A�A�A�A� Az egyesA?let aktA�v tagja az lehet, akinek aktA�v tagsA?gra vonatkozA? felvA�telA�t az egyesA?leti KA�zgyA�lA�s elfogadja. Abban az esetben, ha az aktA�v tag kA�t egymA?st kA�vetA� kA�zgyA�lA�srA�l indoklA?s nA�lkA?l tA?vol marad, a mA?sodik kA�zgyA�lA�s vA�gA�tA�l aktA�v tagi viszonya automatikusan megszA�nik.

3.2.A�A�A�A� Az egyesA?let kA?lsA� tagja az egyesA?letbe bejelentkezett szemA�ly, aki repA?lA�s szakmai kA�rdA�sekben az egyesA?leti tagsA?gi feltA�teleket teljesA�ti A�s nyilatkozata alapjA?n felvA�telA�t az egyesA?let vezetA�sA�gA�nek legalA?bb 2/3-a elfogadja.

3.3.A�A�A�A� Az egyesA?let pA?rtolA? tagja az a jogi vagy termA�szetes szemA�ly, aki erkA�lcsi A�s anyagi tA?mogatA?sA?val az egyesA?let cA�ljai teljesA?lA�sA�t jelentA�s mA�rtA�kben elA�segA�ti, jelentkezik az egyesA?letbe, A�s akinek felvA�telA�t az egyesA?let KA�zgyA�lA�se ellenszavazat nA�lkA?l elfogadja.

3.4.A�A�A�A� Az egyesA?let tiszteletbeli tagja az a jogi vagy termA�szetes szemA�ly, akit az egyesA?let tagjai meghA�vtak A�s az egyesA?let KA�zgyA�lA�se tiszteletbeli tagnak felvett.

3.5.A�A�A�A� SzavazA?sra jogosultak az egyesA?let aktA�v tagjai. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.

3.6.A�A�A�A� Az aktA�v tagok az egyesA?let A?lA�sein az egyesA?let szerveibe vA?lasztA?k A�s vA?laszthatA?k. A kA?lsA� tagokat, valamint a pA?rtolA? A�s tiszteletbeli tagokat az egyesA?let A?lA�sein tanA?cskozA?si A�s javaslattA�teli jog illeti meg.

3.7.A�A�A�A� Az egyesA?let tagjai az egyesA?let vagyonA?t kA�pezA� eszkA�zA�ket az egyesA?let vezetA�sA�gA�nek dA�ntA�se alapjA?n hasznA?lhatjA?k.

3.8.A�A�A�A� A tagsA?gi viszony megszA�nik:

A�A�A�A�A�A� – a tag kilA�pA�sA�vel, amelyet a kilA�pA� tag az egyesA?let vezetA�sA�gA�nek jelent be

A�A�A�A�A�A� – az egyesA?let A�rdekeivel, vagy etikai szabA?lyaival ellentA�tes magatartA?s esetA�ben

A�A�A�A�A�A� – a fegyelmi bizottsA?g kizA?rA? hatA?rozatA?val

A kilA�pett, vagy kizA?rt tagot az egyesA?let nyilvA?ntartA?sA?bA?l tA�rA�lni kell.

 

4. A�A�A�A�A�A�A� Az egyesA?let szervezeti rendje:

4.1.A�A�A�A� KA�ZGYA�LA�S – az egyesA?let legfA�bb testA?leti szerve, amelynek A�sszetA�telA�t a tagok A�sszessA�ge alkotja. Az egyesA?let kA�zgyA�lA�sA�t A�vente legalA?bb egyszer tartja. IdA�pontjA?rA?l, helyszA�nA�rA�l A�s napirendjA�rA�l a tagokat legalA?bb 30 nappal korA?bban levA�lben, vagy elektronikus A?ton A�rtesA�teni kell. A kA�zgyA�lA�s hatA?rozatkA�ptelensA�g esetA�n egy A?rA?val kA�sA�bbre is A�sszehA�vhatA?, amelyet az eredeti meghA�vA?ban is fel kell tA?ntetni, a kA�zgyA�lA�s ekkor mA?r hatA?rozatkA�pes.

A KA�zgyA�lA�s hatA?skA�re:

  • az alapszabA?ly elfogadA?sa A�s mA?dosA�tA?sa
  • az A�ves kA�ltsA�gvetA�s meghatA?rozA?sa
  • a vezetA�sA�g A�ves beszA?molA?jA?nak elfogadA?sa
  • a feloszlA?s illetve mA?s tA?rsadalmi szervezettel tA�rtA�nA� egyesA?lA�s kimondA?sa
  • a vezetA�sA�g tagjainak A�s a tisztsA�gviselA�knek a megvA?lasztA?sa A�s visszahA�vA?sa
  • az ellenA�rzA� bizottsA?g A�s a fegyelmi bizottsA?g tagjainak a megvA?lasztA?sa A�s visszahA�vA?sa, illetve beszA?molA?juk elfogadA?sa
  • egyA�b jogszabA?lyban meghatA?rozott feladatok.

A KA�zgyA�lA�s hatA?rozatkA�pes, ha a szavazA?sra jogosult tagok tA�bb mint 50%-a jelen van. HatA?rozat egyszerA� tA�bbsA�ggel, A�s ha bA?rmelyik tag javasolja, titkos szavazA?ssal hozhatA?. SzemA�lyi, fegyelmi, pA�nzA?gyi kA�rdA�sekben A�s az AlapszabA?ly mA?dosA�tA?sA?hoz 2/3-os tA�bbsA�g szA?ksA�ges.

RendkA�vA?li KA�zgyA�lA�st kell A�sszehA�vni, ha az aktA�v tagok legalA?bb egyharmada az ok A�s a cA�l megjelA�lA�sA�vel indA�tvA?nyozza, illetve ha azt a bA�rA?sA?g elrendeli. Ennek mA?dja megegyezik a KA�zgyA�lA�s A�sszehA�vA?sA?nak mA?djA?val.

4.2.A�A�A�A� A VEZETA?SA�G az egyesA?let A?gyintA�zA� A�s kA�pviseleti szerve, az egyesA?let elnA�kA�bA�l, A?gyvezetA�jA�bA�l A�s gazdasA?gi vezetA�jA�bA�l A?ll. A vezetA�sA�get a kA�zgyA�lA�s 4 A�vre vA?lasztja meg. A vezetA�sA�g irA?nyA�tja az egyesA?let adminisztratA�v A�s gazdasA?gi tevA�kenysA�gA�t. Feladata: a szakmai kapcsolat tartA?sa a hatA?sA?gokkal, A�nkormA?nyzatokkal, A�s a repA?lA�s tA?rsadalmi szervezetekkel az egyesA?let cA�ljai elA�rA�se A�rdekA�ben. A vezetA�sA�g A?lA�seit az egyesA?let elnA�ke hA�vja A�ssze, legalA?bb negyedA�venkA�nt. A vezetA�sA�g hatA?rozatkA�pes, amennyiben valamennyi vezetA�sA�gi tag jelen van. HatA?rozatait nyA�lt szavazA?ssal a tA�bbsA�gi elv alapjA?n hozza, de amennyiben bA?rmelyik tag indA�tvA?nyozza, titkos szavazA?st kell tartani. DA�ntA�seirA�l a tagokat A�rtesA�ti. A vezetA�sA�g feladata az orszA?gos sportA?gi szervezetek fA?rumaira az egyesA?let kA?ldA�tteinek kijelA�lA�se A�s megbA�zA?levA�llel valA? ellA?tA?sa.

4.3.A�A�A�A� Az egyesA?let kA�pviselA�je az egyesA?let elnA�ke A�s/vagy az A?gyvezetA�. Az elnA�k feladata, a bizottsA?gok munkA?jA?nak A�sszehangolA?sa, a vezetA�sA�gi A�s az egyesA?leti gyA�lA�sek megszervezA�se, levezetA�se. Az elnA�k, a gazdasA?gi vezetA� A�s az A?gyvezetA� kA�zA?l bA?rmelyik kA�t vezetA�sA�gi tag egyA?ttes alA?A�rA?ssal jogosult a bankszA?mla felett rendelkezni.

4.4.A�A�A�A� Az egyesA?let A?gyvezetA�je nyilvA?ntartja a tagok szemA�lyi adatait, elvA�gzi kiA�rtesA�tA�sA?ket a kA�zA�s rendezvA�nyekrA�l, felelA�s gondoskodni a vezetA�sA�gi A?lA�sek A�s a kA�zgyA�lA�sek helyszA�nA�rA�l, jegyzA�kA�nyv vezetA�sA�rA�l, hitelesA�tA�sA�rA�l A�s gyA�jtA�sA�rA�l. Feladata az A?zemeltetett lA�gijA?rmA�vek A�s szemA�lyek nyilvA?ntartA?sba bejelentA�se, valamint a tagok informA?ciA?kkal valA? ellA?tA?sa.

4.5.A�A�A�A� Az egyesA?let gazdasA?gi vezetA�je nyilvA?ntartja a be A�s kifizetA�seket, biztosA�tja a szervezet pA�nzA?gyi A�s szA?mviteli szabA?lyok szerinti gazdasA?gi tevA�kenysA�gA�t.

4.6.A�A�A�A� ELLENA?RZA? BIZOTTSA?G a kA�zgyA�lA�s A?ltal vA?lasztott 3 fA�s bizottsA?g, mely az egyesA?let vezetA�sA�ge mellett tevA�kenykedik. Feladata: az egyesA?let gazdA?lkodA?sA?nak ellenA�rzA�se A�s az egyesA?let kA�zgyA�lA�sA�n az arrA?l valA? beszA?molA?s. Az EllenA�rzA� BizottsA?g legalA?bb fA�lA�venkA�nt, a vezetA�sA�gtA�l biztosA�tott informA?ciA?k A�s dokumentumok alapjA?n A?ttekinti a megelA�zA� idA�szak tevA�kenysA�gA�t, A�szrevA�teleit szA?ksA�g szerint jegyzA�kA�nyvben rA�gzA�ti.

4.7.A�A�A�A� FEGYELMI BIZOTTSA?G a kA�zgyA�lA�s A?ltal vA?lasztott 3 fA�s bizottsA?g, mely az esetleges fegyelmi eljA?rA?sok lefolytatA?sA?t A�s az egyesA?let etikai szabA?lyzatA?nak kidolgozA?sA?t vA�gzi. A Fegyelmi BizottsA?g szA?ksA�g szerint A?lA�sezik, hatA?rozatait, A�szrevA�teleit jegyzA�kA�nyvben rA�gzA�ti, amelyet a vezetA�sA�g minden taghoz eljuttat. A Fegyelmi BizottsA?g hatA?rozatA?val szemben a KA�zgyA�lA�shez lehet fellebbezni.

4.8.A�A�A�A� MUNKABIZOTTSA?GOK. Az egyesA?let vezetA�sA�ge mellett mA�kA�dA� bizottsA?gok, amelyek az egyesA?let cA�ljainak hatA�konyabb elA�rA�sA�re adott cA�llal szervezA�dnek. MunkabizottsA?gokat a vezetA�sA�g az egyesA?let bA?rmely tagjA?nak javaslatA?ra lA�trehozhat. A bizottsA?gok mA�kA�dA�sA?krA�l az egyesA?let tagsA?gA?t a vezetA�sA�gen keresztA?l tA?jA�koztatjA?k.

4.9. SZAKOSZTA?LYOK. Az egyesA?letben a repA?lA�s szakmai feladatokat folytatA? szakmai csoportok, amelyek a vezetA�sA�g mellett mA�kA�dA� szakmai vezetA�iken keresztA?l biztosA�tjA?k az A?zemeltetett lA�gijA?rmA�vek nyilvA?ntartA?sA?t A�s az A?zemben tartA?si szabA?lyok betartA?sA?t, a pilA?tA?k jogosA�tA?sainak nyilvA?ntartA?sA?t, a jogosA�tA?sok szabA?lyossA?gA?t, valamint a tagok informA?ciA?kkal valA? ellA?tA?sA?t. A szakosztA?lyok szakmai munkA?jA?t vezetA� pilA?takA�nt a szakosztA?ly A?ltal kijelA�lt oktatA? kell, hogy irA?nyA�tsa.

4.10. Az egyesA?letben A?j szakosztA?ly megalakA�tA?sA?t a kA�zgyA�lA�s fogadja el. Egy szakosztA?ly megalakA�tA?sA?hoz legalA?bb 5 fA� kell. Egy szakosztA?ly lA�tszA?mA?t A�ves klubtagdA�j befizetA�se hatA?rozza meg. Ha egy szakosztA?ly lA�tszA?ma 5 fA� alA? esik, szakosztA?lyi mA�kA�dA�se a kA�vetkezA� A�vtA�l megszA�nik.

 

5.A�A�A�A�A�A�A�A� Az egyesA?let gazdA?lkodA?sa

5.1. Az egyesA?let non-profit jellegA� gazdA?lkodA?st folytat.

5.2.A�A�A�A� Az egyesA?let tartozA?saiA�rt sajA?t vagyonA?val felel. A tagok az egyesA?let tartozA?saiA�rt nem felelnek.

5.3.A�A�A�A� Az egyesA?let idA�ben befizeti az A�ves MRSz tagdA�jat.

5.4.A�A�A�A� Az egyesA?let aktA�v A�s kA?lsA� tagjai az A�ves kA�zgyA�lA�sen meghatA?rozott tagdA�jat kA�telesek fizetni. A pA?rtolA? A�s a tiszteletbeli tagok tagdA�jat nem fizetnek.

 

6.A�A�A�A�A�A�A�A� Az egyesA?let megszA�nA�se

Az egyesA?let megszA�nik, ha a kA�zgyA�lA�s az egyesA?let feloszlA?sA?t, vagy mA?s tA?rsadalmi szervezettel tA�rtA�nA� egyesA?lA�sA�t kimondja, illetve a bA�rA?sA?g feloszlatja, vagy megszA�nA�sA�t megA?llapA�tja. MegszA�nA�sekor a tartozA?sok kiegyenlA�tA�se utA?n fennmaradA? vagyon az egyesA?let tagjai kA�zA�tt egyenlA� arA?nyban osztandA? fel.

BuzA?dy GyA�rgy

az egyesA?let elnA�ke